Search This Blog

Thursday, 9 August 2018

Afhanklik


My Vader, hoor my as ek bid,
voor ek alweer van huis versit
en hierdie dag alleen ingaan,
help my eers om te verstaan.

Gee U my krag en wysheid dan
sodat ek ook sal weet dat ek kan
doen wat U van my verwag,
want dit is nooit uit eie krag.

Vader maak my ook toegerus
en laat my geestelik verfris,
want hierdie stryd is nie teen vlees,
maar teen 'n ander bose gees.

Omgord my dan met U waarheid
en die beskerming van geregtigheid,
klee my voete ook met hoop
om op U vredespad te loop.

Laat my kop dan ook verstaan
dat ek nie langer skuldig staan,
en plaas dan in my hand geloof
om vurige aanslae uit te doof.

Laat U Gees dan my hand optel
om die waarheid oor U te vertel,
en laat my in U waarheid bly,
want daar is liefde volop vir my.

Maak my dan bereid om uit te gaan,
na hulle wat U gebrekkig verstaan,
en erken dan my bereidwilligheid
wat voor geen aanslae van die bose stuit.

Vader, laat U Gees hul pyn genees,
nie net in siel, maar ook in vlees,
gee hul die lewende water van U Woord
sodat hul ook aan U kudde sal behoort.

Vader, ons bring U lof en dankbaarheid
want U almag strek van Noord na Suid,
van Oos na Wes en verder steeds;
want U koninkryk bestaan alreeds!

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Wednesday, 8 August 2018

Defending the territory


We cling so tight to territory,
quite forgetting that the story
began with a vision from our Lord
and does not require knife and sword
to keep it in our sphere of influence,
but merely peaceful acceptance.
If God has given us this space
where giants are up in our face,
then we best be on our knees
when we hear them taunt and tease.
While focused on our lowered state,
they may not know we simply wait
for God’s insightful strategy
with which He aims to set us free.
The territory has never been our own,
we have it from our God on loan,
so, if it is His interests we protect,
we should not focus on the object,
but rather on the Owner’s will
to find if we are in it still.
Then we should sit back at our ease
to see how He brings about release.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 6 August 2018

Dreams


As night gives way to day,
and darkness turns to light,
dreams appear to fly away
and disappear from sight.

I hold my eyes shut tight
in hopes that I can remain
in the dreams of the night,
but my effort proves in vain.

Dreams do not keep company
with daylight’s stark existence.
Instead, it flees its harsh reality
for night time’s frail happen-stance.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 5 August 2018

Plig


Op 'n ry marsjeer ons af,
blink-lyf miere in gelid,
arbeiders met loon gestraf
sodat ons dinge kan besit.

Ons haas ons heen en weer
tussen huis, werk en plesier
terwyl ons goedere verteer,
verpak vir die verbruikersgier.

Ons rig die oog op vyf-en-sestig,
smag na ons geboortedag,
dan kan ons ons in lewe vestig
en wat ons wil doen, begin jag.

Intussen offer ons elke dag op
aan 'n god wat nooit versadig,
maar ons ware God is raad-op
want ons kruip weg agter plig.

Die lelies en die mossies lag
in sorgvrye Godsvertroue,
geniet elke nuwe Goddelike dag,
onstpan rustig in hul God’s behoue.

As ek en jy dan meer gewig dra,
wat is die punt van ons bestaan?
Moet ons nie dalk na God se wil vra,
om die lewe uit Sy oog uit te verstaan?

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Tuesday, 31 July 2018

Gebed vir vriende


Vader, vandag bid ek vir my vriendeskaar
dat U elkeen van hulle veilig sal bewaar,
dat U U hand gebak oor hulle almal hou
en hulle leer om U in alles te vertrou.
Ek bid vir hul elkeen se daaglikse brood,
bewaar hulle ook veilig in U Vaderskoot,
en hou hulle vyande ver van hulle weg,
en leer hulle die onderskeid tussen goed en sleg.

Vader, hierdie is die mense van my hart
en party van hulle swoeg vandag met smart,
dus vra ek ook dat U hulle sal vertroos,
want ons emosies is maar teer en broos.
Bowenal vra ek dat U U Gees vir hul sal gee
om saam met hul te gaan op elke lewenstree.
Gee hulle hulp en leiding en staan hul by
sodat hul insig in U plan vir hulle lewens kry.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 30 July 2018

Awakened senses


The tiny particles of sound
carries His voice to my ear,
assures me He is to be found
by all who wishes to come near.

The tiniest spark of brilliant light
proves Him present in the dark,
turns my blindness into sight
just as with the miracles of Mark.

I smell the sweetness of the night,
sweet aromas, awakening my senses,
and all that had me scared with fright
crumbles before His eternal defences.

I open my mouth wide and eager
to partake of your honeyed Word -
the world’s wisdom seem meagre
against the sharp edge of your Sword.

Then a soft breeze tousles with my hair
soothing my skin as it runs across
carrying Your gentleness upon the air
affirming You are gain, and all else loss.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 28 July 2018

Sound advice


Did you grow wise, or merely old?”
I asked the man who served my food
Your uncouth youth has made you bold!”
he replied, assessing my inquisitive mood
Is it knowledge or wisdom you lack, I wonder
and why seek it from an apparent stranger?”
It is wisdom,” I said, “over which I ponder,
and a stranger would pose no familial danger.”
If you are certain and know what you want,
then ask away and let’s hear your problem!”
The question is simply between should and shan’t
and how to avoid making mistakes that are gruesome.”
As I suspected, the answers are easy to deliver,
for if the choice will do any good, you always should,
but if it sends a chilly shiver down your liver,
it’s best to be avoided, or even routed to the root.”

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Thursday, 26 July 2018

Encounter in the reeds


On my travels through the reeds
I found a croc among the weeds
He lay there wholly unperturbed,
lazing in the sun until disturbed
by my unwelcome appearance
in the region of his clearance.
He took his time to scrutinize me,
wondering what oddity I could be,
when he suddenly seemed to get a sniff
of the air that carried my frightened whiff.
This gave me a jolt, and spurred me on
to run to save my father’s son.
I had this vague uneasy hunch
this croc had thought of me as lunch.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Wednesday, 25 July 2018

vergryp


kom saal my op en ry my bloots
verkoop my dan sommer voetstoots
ek het my waardes prys gegee
het dit summier onder die mat gevee
het jy geweet en kon jy dink
dat jy my droesem leeg sou drink
dat ons mekaar nie sou aanvul
of het jy ook hieroor geen benul
miskien was ons twee nooit bedoel
en moes net wag dat dit oorspoel
maar toe gaan duik ons gretig in
voordat ons twee onsself besin
partymaal moet mens bietjie wag
mekaar hanteer met meer ontsag
want in oorhaastige vergryp
word dit wat groen is te vroeg ryp
en as jy daarna vind wat jy wil hê
word jy dit heel moontlik ontsê

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Tuesday, 24 July 2018

Your will be done


Father God, it’s me again
I have a few ideas
that has been running through my brain,
about my life and fears.
I wanted to run them past you first
before I put them into action.
I’m so excited, I could burst,
yet would not tolerate distraction.
About that which you would want for me.
I’d love to hear Your own opinion,
waiting for it with expectant ecstasy,
to hear if mine are with Yours in union.
I know the plans you have for me
are good, as I have read.
I trust Your will infallibly
and believe every word You said.
So Father, I submit my plans to You
to find out if You’d approve them,
but if You don’t, and this is true,
I simply will remove them.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 23 July 2018

Die fotomodel


Deur die veld het ek gestap,
versigtig om die mis getrap
My kamera was om my nek,
gelaai met fotos van diè plek.
Dis toe ek op die ding afkom
wat my verwonderd laat verstom;
'n olifantkalf met haar ma -
wat meer kan 'n mens voor vra?
Die kamera was uit, gereed
om seker te maak dat ek nie vergeet
van hierdie tere ontdekking
in die veld waar die sonbesies sing.
Maar toe gee die ma 'n harde fluit
toe sy haar neus in my rigting snuit
en ek besef ek sal moet verkas,
want sy weet van my daar in die gras.
Die kort en die lank van die verhaal
is deur die koei se renons bepaal;
sy was toe nooit 'n fotomodel,
soos my kamera se stukke van vertel.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 21 July 2018

Vertrou God


Wees stil en weet God is in beheer,
sit terug en gee Hom nou reeds die eer.
Hy sal jou voet nie laat struikel nie;
jou bewaarder sluimer en slaap nie.
Waarom is jy dan steeds onrustig,
waarom laat jy jou steeds so ontstig?
God het nog nooit enigeen gefaal,
Hy sal ook hierdie keer die paal haal.
Jubel dan in jou beproewingstyd,
want God is saam met jou in hierdie stryd.
Sing lofsange en bring Hom die eer,
moenie dat hierdie jou siel verteer.
Die muur in jou pad wat so sterk lyk,
vee God vinnig met die grond gelyk.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Friday, 20 July 2018

Winter


Frost is biting in the air
with Winter fast approaching
The wind has laid the trees bare
with colder spells encroaching.

Winter speaks truth nakedly,
can sometimes be quite blunt
in its chilled and cold delivery
about what we need and want.

It strips away frivolities
with unforgiving harshness
to life’s bare necessities,
a life of barren scarceness.

Winter wind, lay waste my mind
and strip it of this fantasy
whisk me away to where I find
a secure foothold in reality.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Thursday, 19 July 2018

Die avokadopeer


Bottergeel lê die vrug in my hand
met vaal-groen teen die rand se wand,
onthul deur die mes wat daardeur gly,
om die binneste vlees beet te kry.
Avokado, met die vorm van 'n peer,
is daar iets wat ek by jou kan leer?
Jy het slegs 'n effens harde huid,
nie genoeg om messe te kan stuit.
Sag lê jou vlees dan aan mense ontbloot,
gewillig dat hul jou in hul monde rondstoot,
maar jou kern bly veilig en onaangetas
gereed om weer te word wat jy was.
As mense my dan in hul monde rondstoot,
onthou ek, my kern word slegs hierdeur ontbloot.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Wednesday, 18 July 2018

The Pharisee's Fallacy


Allow me to recount the fallacy
of the self-important Pharisee
who thought he knew the scriptures better
than God Who authored every letter.
This leader of the synagogue
tried to get Jesus in the dock,
when the Son of man from God descended
with this accusation, the main thing that offended.
This learned man knew every prophecy,
yet could not find the Man from Galilee
in the written words that clearly clarified
Who it was that he insistently denied.
He witnessed countless miracles unexplained,
yet still he arrogantly and loudly exclaimed
that he was the one who could unlock the secret
and that this righteous Man came from the wicked.
Finally he condemned Him to a cross
thinking he’d proved who was the boss,
but little could this self-indulgent man see
that the wooden stake would symbolize victory.
Neither the cross, nor the tomb could fight
the One who fought for mankind’s plight
when He defiantly kicked death’s embrace
so man could live in God’s forgiving grace.
Still, he insisted on being God’s opposition
when he refused to acknowledge Jesus’ transition
when from death He triumphantly came back
to set things right and mend the crack
that stretched between man and his Creator
ever since man first made Satan his own mentor.
I wish I could tell you that truth overcame,
but it did not, and he had himself to blame,
for there is no excuse for him who knows
not to repent when the Holy Ghost flows.
Yet, this is but one man’s sad tale
and it would be bad if I did not regale
how many others did come and believed
and, resultantly, are no longer deceived.
I should also say that those who came and repented
was accepted by God, even if they were dented,
Who carefully put them back as they had been,
healing and forgiving in a manner not before seen.
I should not leave off without a caution;
remember! your choices determine your portion.
You can choose to ignore God and die infernal,
or you can choose to believe God and live eternal.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Afhanklik

My Vader, hoor my as ek bid, voor ek alweer van huis versit en hierdie dag alleen ingaan, help my eers om te verstaan. Gee U...